BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), których przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 14.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r., o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego w budynku A, sala konferencyjna nr 1.

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

www.mpri.pl > Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27.

Umowa została zawarta w dniu 03 lipca 2019 roku z PZU Życie S.A., al. Jana Pawła II 24.
Wartość udzielonego zamówienia wynosi 87 675,00 zł brutto.Opublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 15.07.2019
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 04.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 119