BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Stan prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. jest następcą prawnym przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych, które na podstawie uchwały nr XXIII/125/91 z dnia 16 grudnia 1991r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy przekształcone zostało w spółkę pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 19 kwietnia 1993 r. (RHB Nr 36436), przejmując wszystkie prawa i obowiązki oraz majątek byłego MPRO. W dniu 30 września 2003 r. roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000173077. Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Dnia 8 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Zaplecze” Sp. z o.o. i Ratusz Wilanów Sp. z o.o. podjęły uchwały dotyczące połączenia spółek MPRO Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z PPHU Zaplecze Sp. z o.o. (spółka przejmowana) i Ratusz Wilanów Sp. z o.o. (spółka przejmowana). W dniu 31 sierpnia 2012 r. połączenie ww. spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek przejętych.

Dnia 14 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa – Północ Sp. z o.o. podjęły uchwały dotyczące połączenia spółek MPRO Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z PBU Warszawa - Północ Sp. z o.o. (spółka przejmowana). W dniu 30 sierpnia 2013 r. połączenie ww. spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejętej.

Dnia 13 maja 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Sp. z o.o. podjęły uchwały dotyczące połączenia spółek MPRO Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z PREBW Sp. z o.o. (spółka przejmowana). W dniu 29 maja 2015r. połączenie ww. spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejętej.

Z dniem 31 lipca 2015 r. Spółka zmieniła nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem 16.05.2016 r. poprzez przejęcie, nastąpilo połączenie Spółek:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca),
2. Trasa Świętokrzyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (Spółka przejmowana).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42 491 000,00 zł, a jedynym jej udziałowcem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Do podstawowych obszarów działalności MPRI Spółka z o.o. należy: zarządzanie nieruchomościami.Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 114