BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podział zysku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 28 czerwca 2019 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 430 428,22 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 22/100) w następujący sposób:

- kwota 410 428,22 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,

- kwota 20 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychOpublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 03.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 987