BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania MPRI Sp. z o.o. określają poniższe zapisy umowy Spółki:


§ 1
1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może w obrocie używać skrótu MPRI Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2
1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały i przedstawicielstwa
w kraju i za granicą, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe,
a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach
w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


§ 3
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w Warszawie.
2. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1.
3. Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust.1, stali się z mocy prawa pracownikami Spółki.

§ 4

 1.       Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

2.       W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 1.

§ 5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Katarzyna Białek
Dokument z dnia: 26.08.2015
Dokument oglądany razy: 3 178