BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole i audyty

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 26.03.2003 r.
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano zalecenia pokontrolne

Organ kontroli: Urząd Kontroli Skarbowej Warszawa
Termin kontroli: 3.09.2003 r.
Zakres kontroli: Kontrola transakcji z klientem
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Biuro kontroli wewnętrznej i audytu Urzędu m. st. Warszawy
Termin kontroli: 24.10.2003 r.
Zakres kontroli: Działalność gospodarcza w latach 2001 – 2003 (I półrocze)
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów
Termin kontroli: 24.10.2003 r.
Zakres kontroli: Sprawdzenie transakcji zawartych z kontrahentem
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości


Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 16.07.2004 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: Urząd Skarbowy w Warszawie
Termin kontroli: 08.06.2006 r. – 14.06.2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola zasadności zwrotu podatku VAT za marzec 2006 r.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 9.11.2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 12.07.2007 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 19.07.2010 r.
Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: Najwyższa Izba Kontroli
Termin kontroli: 4.08.2010 r. – 30.09.2010 r.
Zakres kontroli: Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 16.06.2011 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa – odbiór akt
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: III Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Termin kontroli: 21.11.2012 r.
Zakres kontroli: Zgodny z upoważnieniem nr 5520121100581
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości
Zalecania pokontrolne: Zaleceń pokontrolnych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych nie wydano.


Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 25.06.2013 r.
Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 04.12.2013 r .
Zakres kontroli: Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi po byłym Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa-Północ Sp. z o.o.
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: Inspekcja Sanitarna
Termin kontroli: 6.07.2015 r.
Zakres kontroli: Kontrola dotycząca warunków pracy
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy
Termin kontroli: 11.08.2015
Zakres kontroli: Wizja w sprawie wykonania decyzji PINB dla m. st. Warszawy nr IOT/364/2013 z dnia 02.07.2013 w przedmiocie prawidłowego zabezpieczenia placu budpwy do poziomu "0" przez spółkę "BUDNER S.A."na terenie nieruchomości przy ul. Senatorskiej 33 w Warszawie
Zalecenia pokontrolne: nie wydano

Organ kontroli: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Termin kontroli: 12.05.2017
Zakres kontroli: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Al. Zielenieckiej 6/8 w Warszawie
Zalecenia pokontrolne: nie wydano

Organ kontroli: Biuro Kontroli Urzędu miasta stołecznego Warszawy
Termin kontroli: 18.05.2017
Zakres kontroli: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy Al. Zielenieckiej 6/8 w Warszawie
Zalecenia pokontrolne: nie wydano

Organ kontroli: Najwyższa Izba Kontroli
Termin kontroli: 23.05.2017
Zakres kontroli: Przekazanie informacji nt. realizowanej inwestycji przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie
Zalecenia pokontrolne: nie wydano

Organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21
Termin kontroli: 28.08.2017
Zakres kontroli: Kontrola wg harmonogramu w zakresie higieny pracy
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Termin kontroli: 09.01.2018
Zakres kontroli: Kontrola zgodnie z upoważnieniem
Zalecenia pokontrolne: nie wydano

Organ kontroli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Termin kontroli: 12.01.2018
Zakres kontroli: ws. pomostów na działce 14/20 przy ulicy Płochocińskiej
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Termin kontroli: 23.02.2018
Zakres kontroli: ws. nośników reklamowych City Board na dachu budynku
Kontrola nakazała rozbiórkę nośników. Decyzja nieprawomocna – najemca złożył odwołanie

Organ kontroli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Termin kontroli: 11.05.2018
Zakres kontroli: ws. dobudowania kotłowni przez najemcę przy ul. Olbrachta 94a

Organ kontroli: Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Włochy
Termin kontroli: 17.05.2018
Zakres kontroli: ws. nasadzenia zastępcze przy ul. Przedpole 1
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

Organ kontroli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Termin kontroli: 19.07.2018
Zakres kontroli: ws. budowy parkingu na terenie nieruchomości ul. Kłobucka 11
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

Organ kontroli: Archiwum Państwowe w Warszawie
Termin kontroli: 27.09.2018
Zakres kontroli: Postępowanie z materiałami archiwalnymi i niearchiwalnymi w Archiwum Zakładowym
Zalecenia pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie
Termin kontroli: 05.10.2018
Zakres kontroli: Gospodarowanie wodami dotyczące przestrzegania warunków ustalonych w decyzji OŚ-III-W-.6341.577.2013.IPL z dnia 18.12.213 i przekazania dokumentów
Kontrola: dokumenty przekazano w dniu 29.10.2018

Organ kontroli: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Termin kontroli: 15.10.2018
Zakres kontroli: Informacja nt. postępowania sądowej apelacji dot. wyroku z dnia 15.03.2018 i przekazania dokumentów
Sprawa w toku

Organ kontroli: Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Termin kontroli: 07.11.2018
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca zgodność przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 17.10.2016 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Kontrola nie wykazała nieprawidłowościOpublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 18.06.2019
Podpisał: Katarzyna Białek
Dokument z dnia: 18.06.2019
Dokument oglądany razy: 2 548