bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ), których przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 14.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r., o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego w budynku A, sala konferencyjna nr 1.

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

www.mpri.pl > Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EuroOpublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 04.06.2019
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 04.06.2019
Dokument oglądany razy: 650