BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uzupełnienie

Kontrole i audyty

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 26.03.2003 r.
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano zalecenia pokontrolne

Organ kontroli: Urząd Kontroli Skarbowej Warszawa
Termin kontroli: 3.09.2003 r.
Zakres kontroli: Kontrola transakcji z klientem
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Biuro kontroli wewnętrznej i audytu Urzędu m. st. Warszawy
Termin kontroli: 24.10.2003 r.
Zakres kontroli: Działalność gospodarcza w latach 2001 – 2003 (I półrocze)
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów
Termin kontroli: 24.10.2003 r.
Zakres kontroli: Sprawdzenie transakcji zawartych z kontrahentem
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości


Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 16.07.2004 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: Urząd Skarbowy w Warszawie
Termin kontroli: 08.06.2006 r. – 14.06.2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola zasadności zwrotu podatku VAT za marzec 2006 r.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 9.11.2006 r.
Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 12.07.2007 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 19.07.2010 r.
Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: Najwyższa Izba Kontroli
Termin kontroli: 4.08.2010 r. – 30.09.2010 r.
Zakres kontroli: Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 16.06.2011 r.
Zakres kontroli: Kontrola problemowa – odbiór akt
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: III Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Termin kontroli: 21.11.2012 r.
Zakres kontroli: Zgodny z upoważnieniem nr 5520121100581
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości
Zalecania pokontrolne: Zaleceń pokontrolnych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych nie wydano.


Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 25.06.2013 r.
Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego
Zalecania pokontrolne: wydano

Organ kontroli: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy
Termin kontroli: 04.12.2013 r .
Zakres kontroli: Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi po byłym Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego Warszawa-Północ Sp. z o.o.
Zalecania pokontrolne: wydano


Organ kontroli: Inspekcja Sanitarna
Termin kontroli: 6.07.2015 r.
Zakres kontroli: Kontrola dotycząca warunków pracy
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowościOpublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 17.07.2018
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 05.10.2015
Dokument oglądany razy: 2 316