bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw


Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).


Skargi należy adresować:
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 27
01-531 Warszawa
Sekretariat
tel.: 022 848 66 70
faks: 022 848 66 71
e-mail: sekretariat@mpri.pl

Interesanci przyjmowani są:
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa
Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00

Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://mpri.pl

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.



Opublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 17.07.2018
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 26.08.2015
Dokument oglądany razy: 2 077