BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Świadczenie usług prawniczych na rzecz MPRI Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), których przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

www.mpri.pl > Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest Świadczenie usług prawniczych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w dniu 6 lipca 2018 roku z Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o., ul. Bagatela 10/5, 00-585 Warszawa.
Wartość udzielonego zamówienia wynosi 354 240,00 zł brutto.Opublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 06.07.2018
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 05.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 076