bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podział zysku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 29 czerwca 2018 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 860 257,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem zł 47/100) w następujący sposób:

- kwota 3 840 257,47 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,

- kwota 20 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Opublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 06.07.2018
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 03.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 498