bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktaulizacja

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), których przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

Uwaga! Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 19.06.2018r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2018 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Wybrzeże Gdyńskie, 01-531 Warszawa, budynek A, parter, sala konferencyjna.

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

www.mpri.pl > Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. EuroOpublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 14.06.2018
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 07.06.2018
Dokument oglądany razy: 624