BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie WWW Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie pod adresem: www.mpri.pl i są przekazywane zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198).
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 10.08.2015
Podpisał: Katarzyna Białek
Dokument z dnia: 31.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 524